images
 
 
活動與研討會
【徵才公告】中研院徵才:傳播策略溝通(研究技術人員1名)
7/11/2019

單位;人文社會科學研究中心   

職務名稱:研究技術人員(傳播策略溝通)   

工作內容:協助本院策略傳播溝通與組織傳播溝通方案之擬定、規劃與執行


可參閱附件網站

   
Powered by Taiwan Public Health Association © 2011  
會址:台北市中正區10055徐州路17號543室      統一編號:21100531    
秘書處:02-23919529/ E-mail:tpha@hg3c.com    編輯部:02-23584341/ E-mail:tjph@hg3c.com    Fax:02-23584341