images
 
 
核心能力測驗
103年公共衛生核心課程基本能力測驗結果出爐囉!!
9/26/2014

103年公共衛生核心課程基本能力測驗結果已經出爐,

恭喜通過測驗的同學!

103年公共衛生核心課程基本能力測驗_通過名單


測驗成績單與通過證書預計於下週寄出與開放領取,

請密切注意台灣公共衛生學會網頁最新消息!

   
Powered by Taiwan Public Health Association © 2011  
會址:台北市中正區10055徐州路17號543室      統一編號:21100531    
秘書處:02-23919529/ E-mail:tpha@hg3c.com    編輯部:02-23584341/ E-mail:tjph@hg3c.com    Fax:02-23584341