images
 
 
������������������
【高醫大 書院校長講座】書院校長講座:從知識創新到公衛倡議(陳保中理事長)
12/14/2021

高雄醫學大學【書院校長講座】

主講人:陳保中 所長

(國家衛生研究院國家環境醫學研究所、台灣公共衛生學會理事長)

引言人:楊俊毓 校長

主題:醫學與公衛共舞─從知識創新到公衛倡議

日期:110年12月09日(星期四)

地點:高醫國際會議中心A廳/B廳

   
Powered by Taiwan Public Health Association © 2011  
會址:台北市中正區10055徐州路17號543室      統一編號:21100531    
秘書處:02-23919529/ E-mail:tpha@hg3c.com     Fax:02-23584341
編輯部:02-23584341/ E-mail:10.6288tjph@gmail.com   Fax:02-23584341
 (編輯部原tjph@hg3c.com將同步收信至2023/12/31後停用)