images
 
 
������������
【賀】吳明蒼、李永凌、林先和、陳秀熙教授榮獲107年度科技部公衛及環境醫學學門傑出研究獎
3/27/2019

台灣公共衛生學會恭賀本會會員

高雄醫學大學公共衛生學系 吳明蒼教授

國立台灣大學預防醫學研究所 陳秀熙教授、林先和教授、李永凌教授

榮獲107年度科技部公衛及環境醫學學門傑出研究獎

   
Powered by Taiwan Public Health Association © 2011  
會址:台北市中正區10055徐州路17號543室      統一編號:21100531    
秘書處:02-23919529/ E-mail:tpha@hg3c.com     Fax:02-23584341
編輯部:02-23584341/ E-mail:10.6288tjph@gmail.com   Fax:02-23584341
 (編輯部原tjph@hg3c.com將同步收信至2023/12/31後停用)