images
 
 
活動與研討會
2021年公衛聯合年會強力徵求論文海報
6/10/2021

 

2021台灣公共衛生學會、台灣流行病學學會、

台灣事故傷害預防與安全促進學會暨台灣健康保險學會

聯合年會

 

時間:2021 10  1 日(五)~10  2日(六)

地點:花蓮慈濟大學(花蓮市中央路三段701

大會主題:大疫情時代下全球公共衛生的衝擊與挑戰

 

相關資訊連結:http://www.publichealth.org.tw/event_detail.asp?SymID=47

   
Powered by Taiwan Public Health Association © 2011  
會址:台北市中正區10055徐州路17號543室      統一編號:21100531    
秘書處:02-23919529/ E-mail:tpha@hg3c.com    編輯部:02-23584341/ E-mail:tjph@hg3c.com    Fax:02-23584341